Serveis industrials

El Centre Especial de Treball de Manipulats

Aquesta línia de negoci està especialitzada en assumir processos industrials que les empreses decideixen externalitzar, motivades per diverses circumstàncies, normalment per un excessiu pes de la mà d’obra en els mateixos.

La filosofia d’aquesta línia de negoci és la de constituir el centre especial de treball un estret col·laborador de l’empresa client, adaptant els processos a les nostres peculiaritats, i proposant millores en el procés productiu.

Gaudim d’experiència en diversos sectors industrials. L’automoció, el cava, el tèxtil, les arts gràfiques, els temes medi ambientals i de reciclatge, han estat clients, al llarg de la nostra existència.

Darrerament hem iniciat una manera nova d’assumir externalitzacions, consistent en treballar en la pròpia empresa, acollint-nos a la llei d’enclavaments industrials.

Equipaments

Per dur a terme aquesta activitat disposem d’una nau de treball de 800 m2 i 400 m2 de magatzem, així com un pati de càrrega i descàrrega de 1500 m2. Un camió i dues furgonetes en donen suport logístic.

Equip Humà

L’equip està composat per 1 cap de producció, 1 cap de taller, 7 monitors, 1 encarregat de magatzem i 73 operaris.

Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu.