Serveis residencials

Funcions desenvolupades des d’aquest servei:

És funció principal de l’habitatge proporcionar un espai i uns recursos per col·laborar en el desenvolupament equilibrat i integral de les persones, cobrint des de les necessitats més bàsiques fins a aquelles d’integració social.

Des de l’habitatge es desenvolupen:

 • Accions envers les famílies dels usuaris
  Ser propers a les famílies: acollir i desangoixar, informar i comunicar, formar.
 • Accions envers l’entorn social
  Desenvolupament d’una xarxa de recursos existents a la societat, envers els usuaris
 • Accions envers els altres serveis de Tegar
  Unificació de criteris d’intervenció i seguiment de les estratègies d’actuació desenvolupades des de cada servei
 • Accions educatives
  Treball educatiu en totes les àrees de la vida familiar i desenvolupament de les tasques educatives iniciades des del servei diürn al que pertany cada usuari de l’habitatge.
 • Accions assistencials
  Intervencions diàries d’atenció directa per part d’educadors tant en l’àmbit diari com en l’àmbit de l’àrea mèdica.
 • Accions administratives
  La gestió de l’economia dels usuaris atesos en els habitatges és una acció diària duta a terme per educadors i coordinadors.
Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu.