Centre especial de treball

Dins d’aquest servei disposem d’un equip de professionals i tècnics que vetllen per facilitar  i adaptar el lloc de treball a la persona amb diversitat funcional, tant de caire intel·lectual com mental. Aquest equip s’anomena Equip Multidisciplinari de Suport (EMS).

Des d’aquest equip treballem per desenvolupar les capacitats laborals, socials i d’ajustament personal de les persones treballadores, tot oferint recursos de suport terapèutics i formatius necessaris per tal de consolidar i millorar l’adaptació de la persona a la tasca de l’empresa i al seu entorn familiar i social.

Elaborem per cada treballador un Programa Global d’Orientació (PGO) i un perfil d’Habilitats Laborals a través dels quals intentem donar compliment als objectius del Servei.

Mantenim una coordinació constant amb els diferents equips de producció del Centre per tal de posar sempre a la persona com a eix central de la nostra tasca, donant compliment a la Missió de la nostra entitat.

Mantenim també, una coordinació amb aquelles famílies i fundacions tutelars que, com a tutors, ho requereixen i col·laboren en la millora de la qualitat de vida de la persona.

Acompanyem a la persona en el seu procés de vida més enllà de l’àmbit estrictament laboral: canvis, processos de dol, pressa de decisions, i altres.

Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.