Servei ocupacional d’inserció

Atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, amb capacitat laboral que no s’han incorporat a la vida laboral activa per manca d’oferta o per manca de preparació.

Model Assistencial

 • Els usuaris tenen un programa global d’orientació (P.G.O.) on s’especifiquen les necessitats i objectius plantejats per millorar la qualitat de vida de la persona.
 • Els recursos destinats per obtenir aquestes millores personals s’expressen en el desenvolupament d’activitats

Activitats

Activitats ajustament personal i social

 • Taller de Memòria
 • Gimnàstica
 • Gimnàstica suau
 • Comunicació escrita
 • Països del Món
 • Llenguatge de Signes
 • Assemblea

Activitats aprenentatge laboral

 • Manipulats
 • Artesania
 • Jardineria
 • Missatgeria
 • Bennet

Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu.