Slide
Referent de l'economia social de la comarca del Garraf
Slide
Slide
Missió
Normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb discapacitat, de manera sostenible en el temps, garantint la seva participació activa en la millora de la seva propia qualitat de vida
Slide
Slide
Visió
Facilitar suport a les persones en base a les seves necessitats i perspectives personals i amb serveis que siguin continuats, flexibles i adaptables
Slide
Slide
Valors
Sensibles a les diferents capacitats personals
Slide
previous arrow
next arrow

Serveis per a empreses

Servir a les empreses i les administracions és la vocació del Centre Especial de Treball TEGAR. Des de sempre hem encaminat els nostres esforços a crear una organització disposada a assumir les externalitzacions de processos. Estem preparats per assumir processos, bé productius o bé de serveis, habitualment intensius en mà d’obra.

Serveis a les persones

Atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, amb capacitat laboral que no s’han incorporat a la vida laboral activa per manca d’oferta o per manca de preparació, sense capacitat laboral, etc…

Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.