Referent de l'economia social de la comarca del Garraf
Missió
Normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb discapacitat, de manera sostenible en el temps, garantint la seva participació activa en la millora de la seva propia qualitat de vida
Visió
Facilitar suport a les persones en base a les seves necessitats i perspectives personals i amb serveis que siguin continuats, flexibles i adaptables
Valors
Sensibles a les diferents capacitats personals
previous arrow
next arrow
Slider

Serveis per a empreses

Servir a les empreses i les administracions és la vocació del Centre Especial de Treball TEGAR. Des de sempre hem encaminat els nostres esforços a crear una organització disposada a assumir les externalitzacions de processos. Estem preparats per assumir processos, bé productius o bé de serveis, habitualment intensius en mà d’obra.

Serveis a les persones

Atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, amb capacitat laboral que no s’han incorporat a la vida laboral activa per manca d’oferta o per manca de preparació, sense capacitat laboral, etc…