Serveis de jardineria

El Centre Especial de Treball de Jardineria

Aquesta línia de negoci esta especialitzada en el disseny, creació i manteniment d’ espais urbans enjardinats. La gestió de Jardineria municipal és la nostra especialitat, dedicant-nos també als jardins d’empresa.

Els clients als que ens adrecem són els municipis de la comarca del Garraf, així com aquelles empreses o persones privades, que disposen de grans espais enjardinats a crear i mantenir.

Des del procés de disseny i creació fins l’execució i manteniment la filosofia d’aquesta línia de negoci és la de col·laborar amb el client receptor amb la finalitat d’adaptar-nos per poder cobrir eficientment les seves expectatives.

Practiquem tot tipus de jardineria però com a filosofia mediambiental promovem la xerojardineria, fomentant la implantació d’espècies mediterrànies en els espais urbans de la nostra comarca i promovent la sostenibilitat dels mateixos, alhora de mantenir-los.

Equipaments

Aquesta línia de negoci, disposa d’una zona de magatzems per maquinària i 2 hivernacles i una zona de gestió de residus verds.
Disposa d’un extens parc de maquinaria i vehicles encapçalat per 2 camions, 7 furgonetes perfectament equipades amb les eines per una brigada, 1 tractor, 1 tractor segador, 1 cistella elevadora per efectuar treballs en alçada, així com un vehicle pick-up per al cap de la secció.

Equip Humà

L’equip humà està format per 1 cap de producció, 6 monitors i 21 peons.