Missió, visió i valors

Missió

Promoure i millorar la qualitat de vida de les persones amb capacitats diverses.

Visió

Som una organització centrada en la persona, proporcionem els suports tenint en compte les seves necessitats i perspectives, practicant una gestió responsable i sostenible, esdevenint una entitat referent de l’economia social del Garraf, prestant serveis de qualitat i cercant sinèrgies socials i econòmiques.

Valors

Respecte i defensa

Respectem i defensem els principis establerts en la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

  • El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia i la independència.
  • La no discriminació.
  • La participació i inclusió plenes i efectives en la societat.
  • El respecte per la diferència i l’acceptació de la diversitat.
  • La igualtat d’oportunitats.
  • L’accessibilitat.
  • La igualtat entre home i dona.

Sensibilitat

Som sensibles a les diferents capacitats i necessitats personals.

Proximitat

Ens sentim propers, tant a la persona com al territori, i treballem per que aquests se sentin propers a nosaltres.

Públics

Som una entitat de dret públic i com a tal garantim la igualtat d’oportunitats.

Flexibilitat

Ens adaptem als canvis de l’entorn i de les persones.

Transparents

Practiquem una gestió transparent.

Sostenibilitat

Practiquem una gestió sostenible en el temps evitant posar en risc la continuïtat del projecte.

Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.