Missió, visió i valors

Missió

Normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb discapacitat, de manera sostenible en el temps, garantint la seva participació activa en la millora de la seva pròpia qualitat de vida.

Visió

 • Ser referent de l’economia social de la comarca del Garraf
 • Practicar una gestió econòmica responsable i professional
 • Facilitar suport a les persones en base a les seves necessitats i perspectives personals i amb serveis que siguin continuats, flexibles i adaptables
 • Prestar serveis socials de Qualitat
 • Comunicar tant externa com internament la Missió, Visió i Valors de la Mancomunitat Tegar del Garraf
 • Tenir una transversalitat amb els agents de la comarca (polítics, econòmics, socials, educatius , sanitaris…) cercant projectes de sinèrgia
 • Estar amatent a les necessitats futures dels usuaris per desplegar nous serveis

Valors

 • Defensors de l’autonomia personal
 • Adaptables al canvi de l’entorn i les persones
 • Sensibles a les diferents capacitats personals
 • Garants del dret al treball de totes les persones
 • Realitzadors de tasques de proximitat amb el territori
 • Atents a les necessitats de les persones
 • Formadors laborals
 • Treball individual adaptat a cada persona
 • Flexibles
 • Professionals
 • Públics
Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu.